El mètode de la ciència i la força de l’equip

Sovint en tots els col.lectius, de l’àmbit que siguin, sorgeix la necessitat de fomentar la motivació i la cooperació dels equips a fi de disposar de les eines necessàries i eficients per a la resolució de qualsevol situació crítica sobrevinguda i a la que cal donar una resposta i, en el cas de ser un problema, trobar-ne la millor solució per al desenvolupament futur de tot el col.lectiu.

Entorn empresarial

L’entorn empresarial sol ser un dels que més necessiten d’aquestes eines, sovint per la importància que poden tenir cara la seva viabilitat, però no és l’únic. L’ensenyament, l’administració pública, el tercer sector, entitats culturals, esportives, … són també entorns on la importància de la gestió d’equips és bàsica per tal d’assolir tots els reptes que es vagin plantejant en el futur.

Hi ha moltes eines que poden ajudar a crear la força de l’equip, una d’elles pot ser l’adaptació de les metodologies que els investigadors científics utilitzen, i que es coneix com el mètode científic, en l’entorn que correspongui.

La ciència com a recurs

Els grans descobriments de la ciència al llarg de la història han tendit a resultats d’equips de treball, equips cada vegada més nombrosos i sovint de diferents llocs geogràfics. L’èxit dels seus resultats implica una correcta i eficaç gestió de l’equip, que de no fer-se pot abocar a fracassos després de molts recursos emprats.

És per això que una de les tècniques de la formació i apoderament d’equips pot passar per desenvolupar aptituds i competències a través de la pràctica del mètode científic en entorns formatius lúdics i que convidin a no perdre’n l’interès durant el desenvolupament de l’activitat.

Activitats de recerca en grup

Es poden plantejar activitats de recerca científica de qualsevol camp, en un  marc i una temàtica divertida i amb el repte de resoldre algun problema. Per a fer-ho s’invitaria  a l’aplicació del mètode, que consisteix en observar, contrastar i inferir, mitjançant el qual el “grup investigador” ha de poder construir les idees a partir de les seves concepcions prèvies. Per aquest motiu es poden proposar unes primeres activitats que tindrien com a objectiu que el grup sigui conscient de les seves idees sobre el tema, que pugui aplicar-les per resoldre el problema i , si s’escau, pugui copsar les limitacions del seu raonament. En la última fase de l’activitat es tractaria de contrastar totes les hipòtesis o idees plantejades i triar, després d’un anàlisi profund, la que més s’adapti a la resolució del problema i erigir-la com a conclusió final, que seria la que ajudaria al grup a resoldre el problema plantejat a l’inici.

Com a conclusió podem resumir en tres les competències que s’assolirien: interacció social, cooperació i capacitat de deducció.

Som-hi! fem de científics, ens ho passem bé i ens formem com a equip.